Ce documente sunt necesare inscrierii la PENSIE PENTRU LIMITA DE VARSTA

Documentele necesare inscrierii la PENSIE PENTRU LIMITA DE VARSTA, dupa caz:

-cerere pentru inscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);

– carnetul de munca (original si copie);

-carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie);

-carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie);

-alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata;

-actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie (original si copie);

-livretul militar (original si copie);

-diploma de absolvire a invatamantului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;

-dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;

-adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);

-adeverinta privind incadrarea activitatii in fostele grupe I si/sau II de munca, in conditii deosebite si speciale , in original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);